03-3036060 ראשון - חמישי 18:00 - 08:00
office@ydyarden.co.il צור איתנו קשר
Stock Building, החרושת 8 , אור יהודה
toggle menu

ניהול התכנון

ניהול תאום תכנון ורישוי

בזמן תכנון הפרויקט יינתן על ידי ראשי צוות בחברה יעוץ למזמין הן בבחירת המתכננים והיועצים וקביעת ההתקשרויות עמם והן בנושאים מורכבים כגון פרוגרמה ויוכן אומדן תקציבי לפרויקט לפי שלבי התכנון השונים. כמו כן ניתן ייעוץ למתכנן וליועצים ביחס לשיטת עריכת המפרטים ו/או כל פרט נדרש אחר לפי דרישת הרשות לכתבי כמויות ובהתאם לתנאים המיוחדים של הפרויקט.

למה לבחור בנו

השירות

בקרה תקציבית והנדסית

בקרה תקציבית כוללת על התקציבים השונים. אישור תקציבים , תוך אישור ומעקב מוקדם של הצוות המנהל.הצוות המנהל ירכז את כל הבעיות הרלוונטיות לכל מורכבות בניית האיצטדיון וישאף לתת מענה מיידי לבעיות השונות . הבקרה התקציבית תאפשר מתן פתרונות לקיצור לוחות הזמנים. מתן פתרונות מיידים לבעיות הנדסיות אשר מועלות.

ניהול אתגרי תכנון

ניהול פרויקט מחייב יכולות ניהוליות כלל מערכתיות כפי שבוצעו במגה פרויקטים אשר חברתנו ניהלה. הצוות המנהל יגבש פתרונות הנדסיים מקצועים לכל אתגרי התכנון.

ניהול סיכונים

הסיכונים בפרויקט בנושאים השונים: התכנון, ההנדסה, הביצוע, הכספים, בטיחות בעבודה ועוד , מחייבים למידת כל הפרמטרים השונים במהירות תוך קבלת החלטות מידיות ליישום הליך זה.

  • יינתן יעוץ למזמין בבחירת המתכננים והיועצים וכן קביעת ההתקשרות .-
  • ייעוץ למזמין בפרוגרמה עם המתכנן והיועצים
  • השתתפות בבירור ברשויות המוסמכות , או גורמים אחרים בקשר לבעיות הייחודיות והאחרות הכרוכות בתכנון וביצוע הפרויקט , תוך כדי מעקב אחר הטיפול וקבלת אישורי הרשויות.
  • ניהול ותיאום התכנון , עריכת לו”ז ומעקב אחר התקדמות התכנון והיועצים ומסירת תכניות.
  • ייעוץ למתכנן וליועצים ביחס לשיטה ועריכת המפרטים  או סטנדרטים אחרים לפי דרישת הרשות  לכתבי כמויות בהתאם לתנאים המיוחדים של הפרויקט .
  • בדיקת עריכת הסופרפוזיציה בין כל המתכננים , מומלץ כאן שאת הסופרפוזיציה יעשה יועץ מיזוג האוויר.
  • הכנת אומדן תקציבי לפרויקט ועדכונו בשלבי התכנון השונים.