תיאור הפרויקט

בניין משטרה בעיר מודיעין, עיצוב אדריכלי חדשני והפיכתה לתחנת הדגל של המשטרה בעיר. העבודה כוללת בניית משרדים, כיתות לימוד, חדרי מבצעים.

פרטים נוספים

שם הלקוח
משטרת ישראל
פעילות במסגרת הפרויקט
ניהול התכנון, ניהול הביצוע והפיקוח
שטח הפרויקט
7,500 מ"ר
היקף כספי
84,000,000 ש"ח