תיאור הפרויקט

במסגרת פרויקט זה יבוצעו שיפורים בטיחותיים ותנועתיים בצומת כיכר אדם דרך 437/60 .

מהות הפרויקט:

הפרדה מפלסית בין התנועה הראשית שמחברת בין בית אל וירושלים לבין התנועה

המשנית אל רמאללה ואל גבע בנימין.

הפרויקט כולל את המרכיבים הבאים:

– דרך 60-437 במפלס התחתון – חד מסלולי, נתיב לכל כוון.

– צומת מעגלי לחיבור הרמפות והדרכים אל רמאללה וגבע בנימין.

– רמפות חיבור צמודות אל הציר הראשי.

– הקמת גשר .

פרטים נוספים

שם הלקוח
נתיבי ישראל
פעילות במסגרת הפרויקט
ניהול הביצוע והפיקוח
מה בפרויקט
רמפות, מפרידן , מעגל תנועה, גשר
היקף כספי
80,000,000 ש"ח