תיאור הפרויקט

הקמת מגדל משרדים בשני שלבים ( סה"כ תוספת של כ- 10,500 מ"ר )

תקופת הפרויקט: 2019-2020

שטח הפרויקט: 10,500 מ"ר .

פרטים נוספים

שם הלקוח
BIG
פעילות במסגרת הפרויקט
ניהול התכנון, ניהול הביצוע והפיקוח
שטח הפרויקט
10,000 מ"ר
היקף כספי - תקציב
כ - 40 מש"ח