תיאור הפרויקט

שיפור רמת הבטיחות של כביש הערבה באמצעות הרחבת הכביש לשני נתיבים בסיסיים לכל כיוון והפרדה קשיחה בין המסלולים, כולל תחנות ריענון. הכביש יתוכנן למהירות תכן של 100 קמ"ש.

ממשלת ישראל החליטה להכריז על קטע הכביש מיוטבתה ועד לצומת הערבה באורך כולל של כ-130 ק"מ כפרויקט לאומי. נתיבי ישראל מינתה את חברתנו לניהול פרויקט קטע חצבה – צוקים 28 ק"מ.

פרטים נוספים

שם הלקוח
נתיבי ישראל
פעילות במסגרת הפרויקט
ניהול התכנון, ניהול הביצוע והפיקוח
אורך הכביש
28 ק"מ
היקף כספי
390,000,000 ש"ח