תיאור הפרויקט

קטע נחל חברון – מולדה הוא הקטע האחרון של כביש 31 שעובר שדרוג.
מטרת הפרויקט היא שיפור רמת הבטיחות לאורך הכביש (כביש "אדום") ושיפור הנגישות לישובים באזור.
הכביש הקיים מורחב לדו-מסלולי דו-נתיבי עם מפרדה קשיחה. לאורך הכביש, במפגשים עם כבישי הגישה ליישובים, יוקמו מפרדות מפלסיות באמצעות מפרידנים מלאים וחלקיים ומעברים תת-קרקעיים. לכל אורך הכביש תוסדר תאורה.

  • הרחבת הכביש לדו מסלולי דו נתיבי עם מפרדה קשיחה
  • הפרדות מפלסיות
  • הסדרה בטיחותית של הדרך והצמתים
  • תאורה
  • הקמת גשר מעל נחל יתיר
  • העתקת תשתיות
  • פיתוח נופי

https://www.youtube.com/watch?v=Uk_Zu2-zQBs

פרטים נוספים

שם הלקוח
נתיבי ישראל
פעילות במסגרת הפרויקט
ניהול התכנון, ניהול הביצוע והפיקוח
אורך הכביש
5.9 ק"מ
היקף כספי
290,000,000 ש"ח