תיאור הפרויקט

פרויקט מחלף 444/10 – ראש העין

  • דרכי גישה , כבישים, מדרכות.
  • ניקוז
  • הכשרת השטח + תשתיות .
  • הקמת גשר – דריכת אחר בשטח.
  • הקמת קירות קרקע משוריין.
  • נתיבי תחבורה ציבורית.
  • הסדרה בטיחותית של הדרך והצמתים.
  • תאורה, ותשתיות אלקטרוניות.
  • ביוב.
  • פיתוח נופי.

פרטים נוספים

שם הלקוח
נתיבי ישראל
פעילות במסגרת הפרויקט
ניהול הביצוע והפיקוח
מיוחדים
הקמת גשר בדריכת אחר
היקף כספי
107,000,000 ש"ח קבלני